پروژه های ما

غلطک های معمولی

روتاتور جوش معمولی

منبلترس جوش

20T جوش روتاتور

40T جوش روتاتور

مستقر جوشکاری


WhatsApp Online Chat !